Zander Kaas

Kunde: Backe Bergen
Periode: 2016

Zander Kaas Stiftelse ble bygget som et hjem for gamle, og er en av flere helseinstitusjoner som ble etablert i Kong Oscars gate, langs hovedferdselsåren inn til byen fra syd. Bygget ble tatt i bruk i 1770, og skulle huse både par og enslige av begge kjønn. I 1927 ble bygningen fredet.

I anledning at bygget skal integreres som en ny del av Hotell Terminus, har Gamle3Hus restaurert dører og laget nye innvendige varevinduer.

 

Dørens ramme er restaurert av Gamle3Hus. - Foto: Bjørn Systad
Nye innvendige varevinduer. - Foto: Bjørn Systad
Nye innvendige varevinduer. - Foto: Bjørn Systad
Zander Kaas Stiftelse fra 1920-tallet. Kilde: MARCUS-samlingen. - Foto: Olai Schumann Olsen