Bellgården

Bellgården 7D er en lagerbygning på Bryggen i Bergen fra 1760 årene.

Bellgården er en del av Prosjekt Bryggen. Bygningen ble demontert og restaurert på Fammestad i Lindås. Dette er den første bygningen som er gitt tillatelse av Riksantikvaren til denne metoden for restaurering.

Gamle3Hus sin rolle i prosjektet er:

 

Kunde: Bellgården AS
Periode: 2011 - 2017

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Prosjekter ⟶