Lønningen

Lønningen en en fredet Lystgård fra 1780 årene.

I forbindelse med Avinor sitt nye terminalbygg på Flesland, måtte denne flotte rokokkobygningen vike plass. Bygningen skal restaureres og gjenreises på ny tomt.

Gamle3Hus sin rolle i prosjektet er:

Kunde: Avinor
Periode: 2013

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Prosjekter ⟶