Øvre Tveiten

Kunde: Privat
Periode: 2018

Øvre Tveiten er et gammelt gårdsbruk på Radøy, et par kilometer nord for Manger, som i dag blir brukt i sammenheng med kulturdager. Gårdstunet består blant annet av et våningshus og en løe med solide steinmurer på tre sider. I et samarbeidsprosjekt mellom kommunen, kulturminnefondet, Uni-stiftelsen og Museumssenteret i Hordaland, er Gamle3Hus med på å sikre byggene mot ytterligere forfall.

Gamle3hus sin rolle i prosjektet er:

  • sikring av konstruksjon og forberedelse for arbeider med utbedring av mur
Bilde fra første befaringsrunde.
Nytt sneband (skråbånd) er satt inn for å avstive grindkonstruksjonen.
Løa er bygd i grindverk med sidesvaler og murte yttervegger som man sjeldent ser i dag, og tyder på at konstruksjonen er svert gammel. Sikker alder på løa kan i dag ikke fastsettes.
Innvendig avstempling for jekking av bygget som legger til rette for repararering av grunnmuren.
Reparasjon av råteskadet tak. Sperr og sutak skiftes ut.