Øvre Tveiten

Øvre Tveiten er et gammelt gårdsbruk på Radøy, et par kilometer nord for Manger, som i dag blir brukt i sammenheng med kulturdager. Gårdstunet består blant annet av et våningshus og en løe med solide steinmurer på tre sider. I et samarbeidsprosjekt mellom kommunen, kulturminnefondet, Uni-stiftelsen og Museumssenteret i Hordaland, er Gamle3Hus med på å sikre byggene mot ytterligere forfall.

Gamle3hus sin rolle i prosjektet er:


Periode: 2018 -

1. Bilde fra første befaringsrunde.
2. Løa er bygd i grindverk med sidesvaler og murte yttervegger som man sjeldent ser i dag, og tyder på at konstruksjonen er svert gammel. Sikker alder på løa kan i dag ikke fastsettes.
3. Reparasjon av råteskadet tak. Sperr og sutak skiftes ut.
4. Innvendig avstempling for jekking av bygget som legger til rette for repararering av grunnmuren.
5. Nytt sneband (skråbånd) er satt inn for å avstive grindkonstruksjonen.

Prosjekter ⟶