Tinahuset

Kunde: Bergen kommune
Periode: 2016

Tinahuset er en del av Almåstunet, et gårstun nord i Åsane angivelig oppført rundt 1900. Tunet består av to langhus, løer, en liten stall og kårhus og er et gårdstun med lokal og regional historisk verdi. 

Bergen Kommune og  Åsane Historielag har begynt sikrings- og istandsettingssarbeider for å bevare området og gårdsanlegget. I forbindelse med istandsettingen av steinmurene på Tinahuset har Gamle3Hus utført nødvendige sikringsarbeider på bygget. 

For å sette grunnmuren istand på Tinahuset, måtte hele bygget jekkes opp og sikres midlertidig. - Foto: Roger Knutsen
For å sette grunnmuren istand på Tinahuset, måtte hele bygget jekkes opp og sikres midlertidig. - Foto: Roger Knutsen
Avstempling mot bakre del av bygget er utført for å kompensere for diagonalkreftene som oppstår når motsatt langside jekkes opp. Bygningen er avstemplet og sikret med skrustøtter i stål. Det er i tillegg montert midlertidige dragere i tre for å utgjevne trykk mot bjelkelaget og enkeltpunkter. - Foto: Roger Knutsen
Bildet over viser det området av muren som er i dårligst tilstand. - Foto: Roger Knutsen
Konstruksjonen er løftet vertikalt i forkant av bygget. En bjelke er satt inn for å fordele trykket. Denne er skrudd sammen med laftekonstruksjonen over for å sikre et kontrollert løft av bygningen. - Foto: Roger Knutsen