Gamle3Hus leverer alle typer tjenester innen bevaring, restaurering og prosjekthåndtering. Et vellykket prosjekt og en god prosess krever et tett samspill mellom byggherre, utførende og vernemyndighetene. Dette har vi god erfaring med.