Alver lemstove

Kunde: Constructa Entreprenør
Periode: 2019

I forbindelse med bygging av ny skole og flerbrukshall i Alversund, Lindås kommune, må lemstoven på Alver vike vei. Lemstoven, som delvis kan dateres tilbake til 1700-tallet, skal dokumenteres, demonteres, lagres og gjenoppbygges på ny tomt like i nærheten av dagens plassering.

En lemstove er et bolighus bygd opp av to laftekasser med et skot imellom, en midtgang med trapp opp til lemen (loftet). Lemstovene var særlig utbredt på 1800-tallet og er typisk for vestlandsk byggeskikk.

Lemstova i Alversund har saltak tekket med dråpeskifer og vegger kledd med liggende dobbelfalset kledning. Huset er 14 meter langt og 7 meter bredt. I den sørlige halvdelen står huset på en lav ringmur og i den nordre havldelen er det betongkjeller. Den sørlige tømmerstuen er, ifølge SEFRAK, satt opp på 1700-talet, mens den nordlige laftekassen ble lagt til i 1912.

 

 

Lengdesnitt av lemstova, utarbeidet fra 3D-skanning av huset.

Nordfasade, utarbeidet fra 3D-skanning.

Sørfasade, utarbeidet fra 3D-skanning.

Lengdesnitt, utarbeidet fra 3D-skanning, med den eldste laftestuen til høyre i bildet.

Tverrsnitt gjennom midtgangen på lemstova, utarbeidet fra 3D-skanning.

Tverrsnitt gjennom den nyere laftestuen, satt opp i 1912. Bildet er utarbeidet fra 3D-skanning.

Tverrsnitt av den eldre laftestuen, utarbeidet fra 3D-skanning.

På tømmeret kan man tydelig se at lemstoven er bygget i omganger, over lengere tid. 

Lemstoven er bygget opp rundt en gammel årestove, en tømmerstue med åpent ildsted. Vi finner spor nederst i veggen etter spilene til jordbenkene. Festet nederst på veggen og fylt med jord og sand, fungerte disse benkene også som isolasjon og stopper for trekk.

Fotografi fra en årestue i bruk, fra Skutle i Voss. Bildet er tatt av Per Saebo og hentet fra Norsk Folkemuseum.

- Per Saebo, Norsk Folkemuseum

Spor etter spilene til jordbenkene.

Merking av bygningsdeler under demontering av huset. 

Merking av bygningsdeler under demontering av huset.