Hjelme gamle kirke

Kunde: Øygarden kommune
Periode: 2018 - 2019

Hjelme gamle kirke er en enskipet langkirke fra 1875 og står på Seløyna, nord i Øygarden kommune. Bygningen er vernet som "Listeført kirke etter 1850"og har dermed nasjonal verneverdi. Den har allikevel over lengre tid hatt et etterslep på vedlikehold og har behov for innvendig og utvendig sikring.

Kirken med 180 sitteplasser har ikke vært i ordinær bruk siden begynnelsen av 1970-tallet og er i dag stengt for publikum av sikkerhetsmessige grunner. Gamle3Hus har vunnet anbudet om sikring og istandsetting av kirken, i form av et samspillsentreprise med BOV (Bygg og Ventilasjon) og Bergen Rør og Elektro.

Kirken, oppført i 1875, står på Seløyna, nord i Øygarden kommune. - Kilde: Nasjonalbiblioteket på Flikcr
Bilde fra befaring i januar 2018.
Bilde fra befaring i januar 2018.
Stillaset rigges opp for å begynne istandsettingsarbeidene på kirken.

Utskifting av kledning

 Vinduene på kirken er reparert, og dårlig materiale er skiftet ut med nytt. 

Reparasjoner på sperr og undertak av spiret.

Til utskiftingen av rammer og sperrebunn til spiret på Hjelme gamle kirke er det smidd nye bindhaker.

Odd har høvlet spor for leding av vann i underliggerne til undertaket i sakristiet. Underliggerne er plassert med margsiden opp og med avstand på ca 4-7 tommer. Deretter monteres overliggere uten spor med margsiden ned over mellomrommet slik at kantene på disse dekker over sporet. Vann som da trenger inn under kanten samles i sporet og renner ut i nedkant.

Spiret på kirken er kledd i kobber. BOV har utført kobbertekkingen.

Restaurering av døren til sakristiet. 

Nye trekors til spiret er laget på mål fra de gamle (til høyre i bildet).

Kirken sto ferdig restaurert sommeren 2019