Bergen Tinghus

Bergen tinghus er bygd i 1933 og tegnet av arkitekt Egill Reimers. Tinghuset er bevaringsverdig og skal behandles som fredet.

For å tilpasse tinghuset til funksjonell drift av Bergen tingrett og Nordhordland tingrett gjøres det en rehabilitering av bygget. Etter rehabiliteringen vil tinghuset tilfredsstille alle krav til en moderne rettsbygning, samtidig som hensynet til kulturminnevern og sikkerhetskrav vil være oppfylt.

 Gamle3hus sin rolle i prosjektet er:

 Statsbygg er byggherre. 

Hovedprosjektbilde er hentet fra Marcus Spesialsamlingene ved Universitetsbiblioteket i Bergen. Bildet er tatt av Atelier KK mellom 1900 og 1935. 

Kunde: Statsbygg
Periode: 2017

1. Ny innvendig dør.

Prosjekter ⟶