Christinegård

Kunde: Privat
Periode: 2016 - 2017

Utbedring og reparasjoner av terrasse og rekkverk på Christinegård lystbolig. 

Denne tidligere lystgården  er oppført i Formannsvei i Sandviken rundt 1763 og senere ombygget iløpet av 1830-årene. Dårlige løsninger for avrenning av overflatevann har ført til omfattende råte- og fuktskader i både bjelker, terrasseplank og rekkverk. Gamle3Hus har utredet skadeomfang på bygningen, restaurert terrassen og skiftet ut skadet materiale. Terrassen gjenoppføres med forbedret konstruksjon med tanke på opptørking og vedlikehold. 

Hordaland Fylkeskommune yter tilskudd til restaureringen. 

 

 

Historisk bilde av Atelier KK, tatt mellom 1920 og 1922.
Dårlig avrenning fra terrassen har ledet til omfattende fuktskader i konstruksjonen.
Nye balustre til rekkverket.
Øvre og nedre kant på rekkverket er laget i to deler - én med hull for festing av balustrene og én som danner over- og underflate.
Her gjenskapes den øvre kanten av terrassens buede rekkverk.
Detalj av skjøt i rekkverkskanten.
reparasjon av kjellerdør: overflatebehandling med linoljemaling.
Det restaurerte rekkverket er malt med linoljemaling som er en overflatebehandling som puster, og dermed forebygger fuktskader under malingslaget.
Oppmåling av trinnvinkel og form for nøyaktig gjenproduksjon.
Vangene i trappen blir rekonstruert av nytt virke.
Trappen monteres tilbake på plass.
Den originale trappen er fraktet til Fammestad i sin helhet.
Nærbilde av det skadede rekkverket med søyle og søylebunn.
Terrassen har vært malt med syntetisk, tett maling som ikke slipper ut fuktigheten som trenger inn i materialet, noe som har skapt ytterligere fuktproblemer. Omfanget av fuktskader viste seg å være større enn antatt når terrassens ulike deler ble tatt fra hverandre.
Nye søylebunner er laget etter eksakte mål fra de originale.
reparasjon av kjellerdør.
reparasjon av kjellerdør: utskifting av skadet materiale.