Little Norway

Kunde: Galleri ROM - Oslo arkitekturtriennale
Periode: 2016

Gamle3Hus ble invitert av Galleri ROM til å samarbeide om utstillingen Little Norway under Oslo Arkitekturtriennale 2016, hvor reparasjon og tilhørighet er hovedtema.

Utstillingen er et samarbeid mellom Gamle3Hus, Bureau Detours (DK) og Prosjekt Heimatt (NO). Den omhandler en stavkirkeinspirert paviljong som var Norges bidrag til verdensutstillingen i Chicago i 1893. Bygget har vært på reise i USA i 123 år, før det ble kjøpt og fraktet tilbake til sitt fødested, Orkanger i Trøndelag i 2015.

"Utstillingen Little Norway utforsker den norske stavkirkepaviljongen i en samtidskontekst. Her iscenesettes fragmenter fra paviljongen og dens fascinerende historie. Det berører tema som representasjon, identitet, transformasjon, reparasjon, bevaring, mobilitet, tilpasningsdyktighet, røtter og forankring. Selve dugnaden som fenomen er også en viktig bærebjelke." utdrag fra utstillingsbeskrivelsen. 

Gamle3Hus sett nærmere på bygningens hovedkonstruksjon som en krysning mellom rasjonell ferdighusproduksjon og tradisjonelt håndverk. Vi har 3D-skannet et utvalg av bygningsdelene og presentert dem samlet i en katalog i utstillingen. Portalen og deler av plantegningen er gjengitt  i full skala i rommet. 

foto: Wenzel Mielke
foto: Wenzel Mielke
foto: Wenzel Mielke
foto: Wenzel Mielke
foto: Wenzel Mielke
foto: Wenzel Mielke
foto: Wenzel Mielke
foto: Lina Aakerøy
foto: Lina Aakerøy
foto: Lina Aakerøy
foto: Lina Aakerøy
foto: Lina Aakerøy
foto: Lina Aakerøy
foto: Lina Aakerøy
foto: Lina Aakerøy
foto: Lina Aakerøy