Kunde: Fav Eiendomsutvikling AS
Periode: 2020 -

Bredsgården er én av de syv gjenværende fredede gårdene på Bryggen i Bergen, og består av tre husrekker. Bredsgården 1A er den nordligste av disse tre. Gamle3Hus har tidligere i 2020 utført et forprosjekt for Fav Eiendomsutvikling for antikvarisk dokumentering og istandsetting av bygget. Videre gjøres ytterligere forundersøkelser og detaljprosjektering. Dette innebærer blant annet demonterings- og rivingsarbeider for å avdekke primærkonstruksjonen i bygget, samt utgravinger av prøvehull i grunnen.  Arbeidene er forberedende tiltak for istandsettingen av bygget og bemidles av "Prosjekt Bryggen". 

Bredsgården 1A er et 3-etasjes laftet bygg med loft, oppført kort tid etter brannen i 1702. I dag blir den fredede bygningen brukt som butikk- og næringslokaler. Bygningen har gjennomgått en rekke ombygginger siden den ble oppført, som blant annet innebar at flere bærende og avstivende vegger er blitt fjernet. Den svekkede konstruksjonen er spesielt sårbar i kombinasjon med den synkende grunnen på Bryggen. Bredsgården 1A trenger derfor omfattende sikrings- og reparasjonsarbeider for å istandsettes. 

Det historiske bildet er tatt i 1939, av Nils Busvold. Kilde: Marcus - Spesialsamlingene ved Universitetsbiblioteket i Bergen. 

 

 

Snittet viser setninger i Bredsgården 1A samt hvor laftevegger er blitt fjernet. 

Under tilstandsrapporten på bygget ble flere vegger avdekket for å få bedre forståelse av den nåværende og opprinnelige konstruksjonen. Under panelet kan man tydelig se at en tverrgående laftevegg er blitt fjernet. 

Eldre panel blir merket, lagret og reparert hvor det er nødvendig for å kunne brukes igjen. 

Jekkeriggen er kommet opp

Under utgravingen av grunnen i Bredsgården 1A har Marcin Gladki 3D-skannet og dokumentert de ulike lagene i to testhull. Utgravingen ble gjort i samarbeid med NIKU.     

3D-dokumentasjonen er tilgjengelig her.


Marcin Gladki. https://past.no/

Under utgravingen av grunnen i Bredsgården 1A har Marcin Gladki 3D-skannet og dokumentert de ulike lagene i to testhull. Utgravingen ble gjort i samarbeid med NIKU.     

3D-dokumentasjonen er tilgjengelig her.


Marcin Gladki. https://past.no/