Hollenderboden

Kunde: Selvaag Bolig
Periode: 2014 - 2017

Restaurering, flytting og ny bruk for Hollenderboden i Nyhavn.

I forbindelse med utbyggingen av boligprosjektet Nyhavn Brygge ledet av Selvaag Bolig, blir Hollenderboden fra tidlig 1700-tallet antikvarisk dokumentert, restaurert og tilrettelagt for ny bruk. Boden skal flyttes, men gjenoppføres innenfor samme område. Ny bruk innebærer hovedsaklig boder for de omkringliggende leilighetene.

Gamle3Hus sin rolle i prosjektet Hollenderboden er:

  • Prosjektledelse og arkitekt
  • Antikvarisk dokumentasjon
  • Demontering
  • Lagring
  • Gjenoppføring

Antikvarisk kontekst

Nyhavn i Sandviksbukten har fra slutten av 1600-tallet vært et viktig kaianlegg i Bergen. Området har vært senter for den bergenske hvalfangst ved Grønland. På eiendommen har det vært drevet et tranbrenneri frem til midten av 1800-tallet, og deretter skipsverft frem til 1939. Hollenderboden, med to etasjer og loft, er i dag enste gjenværende sjøbod i Nyhavn fra 1700-tallet. Ved å bevare Hollenderboden vil denne fungere som historieforteller om stedets tidligere funksjon som havn- og industriområde.

Gjenoppføring av boden med utskifting av skadet materiale.
Boden er blitt gjenoppført med nye sperr.

Restaurering, flytting og ny bruk for Hollenderboden i Nyhavn.

I forbindelse med utbyggingen av boligprosjektet Nyhavn Brygge ledet av Selvaag Bolig, blir Hollenderboden fra tidlig 1700-tallet antikvarisk dokumentert, restaurert og tilrettelagt for ny bruk. Boden skal flyttes, men gjenoppføres innenfor samme område. Ny bruk innebærer hovedsaklig boder for de omkringliggende leilighetene.

I kartet fra 1883 er Nyhavn markert med hvit sirkel, nord i Sandviksbukten. kilde: bergenskart.no

Bildet fra 1910 viser kjølhaling i Nyhavn med Hollenderboden til venstre. Kilde : MARCUS bildesamling, Uib. ukjent fotograf

Takplan av loftsetasjen, utarbeidet fra 3D-skanning, som del av den antikvariske dokumentasjonen.

Lengdesnitt utarbeidet fra 3D-skanning, som del av den antikvariske dokumentasjonen.

Ortoimage utarbeidet fra 3D modell. Hele bygget er 3D-skannet for presis antikvarisk dokumentasjon. Det er kun den midtre delen (uten sideskip) som blir restaurert og gjenoppført.

Boden under demontering. Bygget blir restaurert og lagret eksternt på vårt verksted på Fammestad, for så å bli gjenoppført på plassen.