Domkirken I Bergen

Kunde: Akasia AS
Periode: 2017

Bergen domkirke er antatt bygget rundt år 1150, og har  gjennomgått en rekke endringer frem til i dag - både som følge av trosendringer i kristendommen, og på grunn av gjentatte bybranner.  Etter hver brann har kirken blitt gjenreist større og flottere. En omfattende ombygning ble foretatt i 1880-83 av arkitektene Christian Christie og Peter Blix, hvor blant annet rokokkointeriøret ble fjernet, og kirken fikk sin nåværende innredning. 

Sommeren og høsten 2017 har Gamle3Hus  leid ut  to tømrere  til Akasia for å bistå med reparasjonsarbeider på takkonstruksjonen i domen. Under kobbertaket på domen har trekonstruksjonen blitt skadet av gjentatte vannlekkasjer.  Trekonstruksjonen er blitt dokumentert og merket før den er blitt plukket fra hverandre og restaurert. Skadet materiale er helt eller delvis byttet ut med nytt trevirke. 

Takkonstruksjonen under kobbertaket på domkirken har blitt kraftig skadet av lekkasjer og råte. Kobberdekket er løftet av og trekonstruksjonen under er restaurert.
Hvert bord og hver del ble merket før konstruksjonen ble plukket fra hverandre for reparasjon. Skadet materiale er reparert og ødelagte bord er byttet ut med nye.
Konstruksjonen på domen sett innenifra.
Kobbertaket løftes midlertidig av, for å kunne starte reparasjonsarbeidene på den bærende trekonstruksjonen.
Trekonstruksjonen har fått betydelige vann- og råteskader.
Domkirken og katedralskolen i Bergen, fotografert av Marcus Selmer mellom 1860 og 1869. - kilde: Spesialsamlingen ved Universitetet i Bergen