HSH Lærerskole

HSH Lærerskole og gymsal på Stord er en fredet bygning. På grunn av ustabilitet i bygget har Gamle3Hus, i sammarbeid med Statsbygg og Riksantikvaren, gjennomgått en sikringsprosedyre. Bygget er rettet opp ved hjelp av jekking og sikring innenfra.

Kunde: Statsbygg
Periode: 2013 - 2014

1. Ferdig montert innvendig opprettings-utstyr. Bygget blir ved hjelp av dette midlertidig løftet og stabilisert før montering av permanente strekkstag, diagonalesikringer og forsterkninger i takkonstruksjonen.
2. Historisk kontekst. Bildet på kortet er fra 1925.
3. Egenprodusert mønebeslag for innvendig vertikale trykkstag i forbindelse med løfting av takkonstruksjon.
4. Eksempel på permanent sikring.
5. Beslag for innvendige horisontale strekkstag.

Prosjekter ⟶