HSH Lærerskole

Kunde: Statsbygg
Periode: 2013 - 2014

HSH Lærerskole og gymsal på Stord er en fredet bygning. På grunn av ustabilitet i bygget har Gamle3Hus, i sammarbeid med Statsbygg og Riksantikvaren, gjennomgått en sikringsprosedyre. Bygget er rettet opp ved hjelp av jekking og sikring innenfra.

Historisk kontekst. Bildet på kortet er fra 1925.
Egenprodusert mønebeslag for innvendig vertikale trykkstag i forbindelse med løfting av takkonstruksjon.
Eksempel på permanent sikring.
Ferdig montert innvendig opprettings-utstyr. Bygget blir ved hjelp av dette midlertidig løftet og stabilisert før montering av permanente strekkstag, diagonalesikringer og forsterkninger i takkonstruksjonen.
Beslag for innvendige horisontale strekkstag.