Svensgården

Svensgården er en dobbeltgård på Bryggen i Bergen, bestående av 7 fredede bygninger fordelt på to husrekker, med en felles passasje i midten.

Istandsettingen av byggene - hvor de eldste er oppført rett etter brannen i 1702 - er en del av Prosjekt Bryggen. Bygningene restaureres på stedet og går gjennom en omfattende sikrings- og istandsettingsprosess som blant annet innbærer jekking og oppretting av bygningsmassen, samt utskifting av fundament og gulvbjelker.  

Per dags dato er 4 av bygningene ferdig istandsatt.  

 Gamle3hus sin rolle i prosjektet er:

Kunde: Vats AS
Periode: 2012 -

1. Bakre del av Svensgården, fotografert mellom 1918 og 1930 av arkitekt og amatørfotograf Olai Schumann Olsen. Kilde: Spesialsamlingen ved Universitetet i Bergen
2. Plan over Bryggen slik den står i dag. Svensgården er markert i svart.
3. Svensgårdens fasade fotografert mellom 1919 og 1921, av Atelier KK. Kilde: Spesialsamlingen ved Universitetet i Bergen
4. Utskifting av gulvbjelker på Svensgården. Mens fundamentet restaureres blir bygningen midlertidig jekket opp og sikret. Foto: Roger Knutsen
5. Kombinasjonen av springflo og tilsig av overvann kan til tider skape utfordringer. Foto: Roger Knutsen
6. Nye buede vinduer lages på Fammestad.
7.
8.
9.
10.
11.
12. Plan 1 etasje av bygg 5B før istandsetting. Del av antikvarisk dokumentasjon.
13. Lengdesnitt av bygg 5B før istandsetting. Del av antikvarisk dokumentasjon.
14. Tverrsnitt av bygg 5B før istandsetting. Del av antikvarisk dokumentasjon.

Prosjekter ⟶