Slettebakken hovedgård

Kunde: EIUT As
Periode: 2016 - 2018

Slettebakken hovedgård er en lystgård bygget i 1783 av den velstående kjøpmannen Hillebrand Harmens. Gården ble brukt til rekreasjon og selskapelighet frem til siste halvdel av 1800-tallet, da det ble innført ordinær gårdsdrift på eiendommen. Hovedbygningen ble fredet i 1927. Over tid har det oppstått store setninger og bevegelser i  gråsteinsmuren som har forplantet seg til bygningen. 

Restaurering av murer og fundamentering er utført av Haakon Aase Steinmuring. Gamle3Hus har avlastet bygningens vekt mot murene slik at arbeidet kan utføres, samt restaurert vinduene i bygget.

 Hordaland Fylkeskommune yter tilskudd til gjennomføringen. 

 

Foto: Roger Knutsen
Foto: Roger Knutsen
Store bevegelser i gråsteinsmuren har forplantet seg videre i bygget. - Foto: Roger Knutsen
Gamle3Hus har utført nødvendige sikringsarbeider for å kunne starte restaureringen av grunnmuren. - Foto: Roger Knutsen
Hovedgården før oppstart på restaureringsarbeidene. - Foto: Roger Knutsen
Foto: Roger Knutsen
Gamle3Hus har restaurert vinduene i bygget. - Foto: Roger Knutsen
Foto: Roger Knutsen
Historisk bilde av arkitekt og amatorfotograf Olai Schumann Olsen (1884 1975). - kilde: Spesialsamlingen ved Universitetet i Bergen