Om oss

Gamle3Hus ble startet i 2009, med kunnskap som hviler på mange generasjoners erfaring og forståelse av håndverkstradisjoner og materialkjennskap.

Gamle3Hus er totalentreprenør for rådgivning og praktisk arbeid på antikvariske bygninger og kulturminnefaglige spørsmål.

Vi har bred fagkompetanse på rehabilitering og restaurering. Vår hovedkompetanse ligger i å kunne gjennomføre prosjekter fra antikvarisk dokumentasjon, med tegningsmateriale og søknadsprosess, frem til ferdig restaurert bygg. Gamle3Hus kan også inngå i deler av eksterne oppdrag med kompetanse og ressurser.

 


Meyer film har laget en flott og utfyllende film om istandsettingen av Bellgården 7D på Bryggen. I denne kan man følge prosessen fra oppstart i 2011 til ny bruk i 2016. Filmen beskriver godt hvor sammensatt en slik restaureringsprosess kan være, og gir innblikk i håndverkerprosessene. Filmen er laget for Bellgården AS med midler fra Riksantikvaren. Gamle3Hus er utførende. 

For å kunne levere hele linjen i et prosjekt er det viktig for Gamle3Hus å ha folk både i felt og på kontor.

Bli kjent med våre medarbeidere.

Sentral godkjenning:

DiBk logo cmyk