Det Hvite Hus

Som følge av utbyggingen av nytt barne- og ungdomssykehus på Haukeland, demonteres og flyttes Det Hvite Hus til en ny tomt. Bygget er oppført i 1852/53, da området på Haukeland var bebygd med husmannsplasser og lystgårder. 

 Etter at sykehusdriften startet på Haukeland i 1913 har bygget huset ulike sykehusfunksjoner frem til i dag. 
 

 Gamle3hus sin rolle i prosjektet er:

Veidekke ASA er hovedentreprenør for prosjektet. 

Kunde: Helse Bergen
Periode: 2017

1. Det Hvite Hus har til i dag vært del av sykehusdriften på Haukeland. Under utbyggingen av nytt barne- og ungdomssykehus må bygget flyttes.
2.
3. Bygningsantikvar Ragnar Kristensen studerer lagene av tapet og overflatebehandling på vegger og interiør under demonteringen av bygget. De grundige undersøkelsene av husets lag kan fortelle mye om hvordan bygget er brukt gjennom tidene, og danner grunnlaget for en historisk riktig tilbakeføring av bygget.
4.
5.
6. Under demonteringen fant tømrerne våre et notat gjemt bak en taklist. Bygningsantikvar Ragnar Kristensen har tydet skriften som sier som følger:

"Denne Gesims er opslaaet af
Knud Olav Gjettesen 21 Febr
1854. Dette bevidnes af
R Poulsen Arne Kolbeinsen
Mons Andersen, Annanias
Kjelsen Niels Nyhre".
7. Laft og bjelker plukkes ned etter at hver del har blitt merket med en unik kode. Merkingen, og et detaljert dokumentasjonsgrunnlag av bygget i sin opprinnelige tilstand, er nødvendig for å gjenreise bygget etter at delene er restaurert.
8.
9.
10.
11.
12.

Prosjekter ⟶