Vaskerelven

Dette huset ble kraftig skadet etter en brann i Vaskerelven for et par år siden. Gamle3Hus har merket og dokumentert konstruksjonen, for så å restaurere og skifte ut skadet laft. Ved å avlaste det øverste bjelkelaget kunne laftet plukkes ned stokk for stokk, og sendes til Fammestad for reparasjon.

Laftekonstruksjonen flyttes tilbake og gjenreises i Vaskerelven høsten 2017. 

Kunde: Abora Prosjekt
Periode: 2016 -

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prosjekter ⟶