Vaskerelven

Kunde: Abora Prosjekt
Periode: 2016 -

Dette huset ble kraftig skadet etter en brann i Vaskerelven for et par år siden. Gamle3Hus har merket og dokumentert konstruksjonen, for så å restaurere og skifte ut skadet laft. Ved å avlaste det øverste bjelkelaget kunne laftet plukkes ned stokk for stokk, og sendes til Fammestad for reparasjon.

Laftekonstruksjonen flyttes tilbake og gjenreises i Vaskerelven høsten 2017.