Kalle-løen

Kunde: Åsane Historielag
Periode: 2016

Kalle-løen er et grindverksbygg i Almåstunet, et gårstun nord i Åsane angivelig oppført rundt 1900. Tunet består av to langhus, løer, en liten stall og kårhus, og er et gårdstun med lokal og regional historisk verdi.  I regi av Åsane Historielag er det startet istandsettingssarbeider for å bevare området og gårdsanlegget. 

Kalle-løen er bygget i grindkonstruksjon med
 brake- og steinvegger. Etter at muren raste i løpet av vinteren 2012 har løen ligget åpen for sønnavinden og vært svært utsatt. Gamle3Hus har utført nødvendige sikringsarbeider for å kunne starte istandsettingen av bygningen.


Kalle-løen er bygget i grindkonstruksjon med brake- og steinvegger. - Foto: Roger Knutsen
Kalle-løen på Almåstunet. - Foto: Roger Knutsen
Etter at muren raste i løpet av vinteren 2012 har løen ligget åpen og vært svært utsatt. - Foto: Roger Knutsen
Foto: Roger Knutsen
Grindkonstruksjonen er stabilisert og midlertidig sikret for ytterligere bevegelse. - Foto: Roger Knutsen
Midlertidige innvendige avstemplinger er satt opp for å rette opp bygget og sikre det. - Foto: Roger Knutsen
Foto: Roger Knutsen