Smie

Som en del av helhetstenkningen bak måten vi ønsker å jobbe på har vi i Gamle3Hus startet vår egen smie. Her lager vi alt fra spiker, beslag og hengsler til finere arbeider som låskasser til dører og lignende.

1. Stian smir en bolt til Bellgården Roger Knutsen
2. Kopi av en gammel låskasse. Bjørn Systad
3. Olav puster ild i gamle tradisjoner. Bjørn Systad