Restaurering

Det er kunnskapen og tradisjonen i det enkelte prosjekt, man bør legge til grunn for sitt arbeid når man restaurerer. Det er folkene bak den originale bygningen man jobber sammen med.

1. I noen tilfeller kan det være lønnsomt å gjøre restauereringen i egne lokaler. På Fammestad foregår restaureringen i et stabilt klima, med alt nødvendig utstyr lett tilgjengelig. Roger Knutsen
2. Med egen smie på bedriftens lokaler blir originale beslag og hengsler gjenskapt.
3. Svensgården støpejernsvindu er her blitt sandblåst og restaurert.
4. Tømrerne i sving i Svendsgården på Bryggen i Bergen
5. Stian skanter en laftestokk til Bellgården Bjørn Systad
6. Odd bruker en naver for å bore hull for en ny dumling i lafteveggen på Bellgården Bjørn Systad
7. Bellgården 7D hadde store råteskader. Her laftes et hjørne opp med nytt tømmer.