3D skanning

Gamle3Hus prioriterer å bruke nyeste teknologi i møte med gammel bygningsmasse. 3D-skanning er både kostnadseffektivt, raskt og en utrolig presis måte at innhente rik informasjon på. Denne teknologien kan brukes til oppmåling av alt fra mindre museums-objekter til store kulturlandskap. Vår mann Marcin er utdannet arkeolog, og har i tillegg en teknisk utdanning i 3D skanning og 3D modellering. Han er en av Europas førende innen for dette fagfeltet.

1. 3D-skanning kan brukes for effektiv oppmåling med millimeterpresisjon. Den innhentede informasjonen omgjøres til en realistisk 3D-modell. Marcin Gladki
2. Fra 3D-modellen produseres tegnemateriale med målsetting og detaljeringsnivå etter ønske.
3. 3D-skanning kan også brukes til presentasjoner og utstillinger, ved å skape realistiske simulasjoner av et objekt, bygg eller et landskap. Marcin Gladki
4. 3D skann av Lønningen lysthus Marcin Gladki
5. 3D skann av Lønningen Hage Marcin Gladki