Materialer

Vi i Gamle3Hus har stor respekt for tradisjonell materialkunnskap og forståelse. Dette er grunnlaget og inngangsvinkelen for alt vi leverer. For å komme frem til best mulig resultat er det viktig at håndverkeren har kompetanse til å gå i skogen og ta ned materialet selv.

 

1. Tømmeret hentes ut fra skogen fra januar til mars. Roger Knutsen
2. Rotkne blir brukt som avstivende element i konstruksjonen. Roger Knutsen
3. Mike og Stian flekkbarker stokkene som skal brukes til sperr-emner. Denne foredlingen av virket gjøres for å øke andelen av kjerneved, også kalt al. Roger Knutsen
4. For og høyne holdbarheten på virket, tar vi det på sjøen for å "vassgå" tømmeret. Derved vaskes næringsstoffene ut i yteveden. Dette minimerer risikoen for råte senere. Roger Knutsen
5. Her ligger ferdig materialstabel til restaurering av Lønningen Lystgård og tørker seg ved siden av originalen på Fammestad. Roger Knutsen
6. Vel hjemme på Fammestad skjærer Daniel opp stokken i plank til sytak til Bellgården. Roger Knutsen
7. Daniel og Mike kløyver en stokk. Kløyving av tømmer skjer mens virket fortsatt er friskt. Roger Knutsen