Aktuelt

Akkurat nå

Gamle3Hus artikkel BT2

Undervisning, foredrag og konferanser

2018

BAF: Debattmøte om Transformasjon - Hvordan lykkes i møte mellom bevaring og fornyelse? Bergen. Deltagelse: Jacob Schroll.

2017

Fortidsminneforeningens Inspirasjons- og nettverksseminar i Bergen - Innlegg: «gode råd om vindusrestaurering» av Bjørn Systad.

2016

Bergen arkitekthøyskole - materialkurs i tre:  forelesning, ekskursjon  i skogen med utvelging av tømmer og besøk på vårt verksted på Fammestad. 

2015

Dagskurs for håndverkere og prosjekterende, med utgangspunkt i bryggene i Trondheim. Innlegg: Grunnleggende prinsipper for utførelse av jekking, -et eksempel fra Bergen.

2014

Fortidsminneforeningen Hordaland, Bergen. -Innlegg: Bellgården 7D - tur retur Bryggen.
Nordhagenkonferansen, Bergen. - Innlegg: Bellgården 7D, om 3D-scanning av vernet bygningsmasse.
Bygningsvernkongressen, Norsk Folkemuseum, Oslo.
Bergen Arkitekthøgskole, materialkurs: tre.

Publikasjoner, utstillinger og omtaler

2017

BA Bergensavisen - artikkel om demonteringen av Det Hvite Hus i Haukelandsbakken. 

2016

Galleri ROM, Oslo. - Utstillingen Little Norway, i samarbeid med Bureau Detours (DK) og Prosjekt Heimatt (NO) under Oslo Arkitekturtriennale.
arkitektnytt.noanmeldelse av arkitekturtriennalen 2016
nrk østlandssendingen - innslag om Little Norway.
Film - Istandsettingen av Bellgården, laget av Meyer Film, med midler fra Riksantikvaren. 

2015

Galleri ROM, Oslo -  Kontribusjon til Eriksen Skajaa Arkitekter sitt bidrag til utstillingen 'Snapshot'.

2014

Bygg og Bevar -  Bellgården – på bryggen i Bergen 
Bygg.no - Klargjør for dobbeltspor med antikvarisk riving i Bergen

2013

Prosjekt Bryggen - Demontering av fredet bygg på bryggen
Prosjekt Bryggen - Bellgården ferdig demontert
Prosjekt Bryggen - Bellgården 7D kommer tilbake
Prosjekt Bryggen - Laftenov og dømlinger - et lite fotoalbum
Min By Bergen - Det gamle huset og flyplassen