Øvre Tveiten

Øvre Tveiten er et gammelt gårdsbruk på Radøy, et par kilometer nord for Manger, som i dag blir brukt i sammenheng med kulturdager. Gårdstunet består blant annet av et våningshus og en løe med solide steinmurer på tre sider. I et samarbeidsprosjekt mellom kommunen, kulturminnefondet, Uni-stiftelsen og Museumssenteret i Hordaland, er Gamle3Hus med på å sikre byggene mot ytterligere forfall.

Gamle3hus sin rolle i prosjektet er:


Periode: 2018 -

1. Bilde fra første befaringsrunde.
2. Løa er bygd i grindverk med sidesvaler og murte yttervegger som man sjeldent ser i dag, og tyder på at konstruksjonen er svert gammel. Sikker alder på løa kan i dag ikke fastsettes.

Prosjekter ⟶